Tili
Ole hyvä ja odota ...
×

TUONOSEN SUKUSEURA ry        PÖYTÄKIRJA

 

                Hallituksen kokous

 

Aika    la 29.11.2014 klo 12.30 – 15.30

Paikka    Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi

Läsnä    Sippo Ryynänen, Liisa Laasonen, Kaija Oksanen, Sari Nevalainen, Taisto Tuononen, Aimo Holopainen, Erkki Tuononen (klo 14.30 saakka)

Poissa    Martti Puumalainen, Valma Kröger

 

  1. Kokouksen avaus

 

    Puheenjohtaja Sippo Ryynänen avasi kokouksen.

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

        Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Kokouksen työjärjestys

               Hyväksyttiin muutoksitta.

 

  1. Hallituksen edellisen kokouksen (13.9.2014) pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin muutoksitta.

5. Jäsentiedote

Jäsentiedote oli Liisan toimesta koottu valmiiksi ja postituskuntoon laittaminen     toteutettiin hallituksen voimin ennen varsinaista kokousta.

 

6. Sukutietojen luovuttaminen - periaatteet (Taisto Juhani)    Yhteenvetoa luovuttamisesta:

    - luovutettavia tietoja voivat olla joko sukupuu tai sukutaulu

    - ei voi luovuttaa tietoja, jos tiedot tuoreempia kuin 100 vuotta, ellei ole     lupaa → koko sukutaulua ei voi luovuttaa, ellei yksikään anna lupaa

    Sukukirjaan kirjattava tieto on oikeellisuuden osalta tarkistettava.

    Yleisperiaatteena sovittiin, että  tietoja voi jakaa omakustannushintaan.     Hinta määritellään erikseen; hinnastoa ei vielä ole. Tiedot eivät mene     asiattomien käsiin, kun se annetaan vain jäsenille.

 

7. Kotisivujen toimintakuntoon laitto (Taisto Juhani)

 

Taisto Juhanin poika Timo Tuononen lupautunut teknisesti ylläpitämään ja päivittämään kotisivuja annettujen ohjeiden mukaan. Ohjeiden välittäjänä ja yhdyshenkilönä hallituksen puolelta toimi Taisto Juhani. Mattilan serverilta saadaan edelleen ilmaiseksi tilaa.  Kotisivuja kootaan ja uusitaan vaiheittain ja tietynlainen versio on tavoitteena saada heti alkuvuodesta 2015. Sippo tekee uutisia etusivua varten koskien kotisivuja jne. Ne  asiat, joita tarvitaan kotisivulle, käsitellään hallituksen kokouksissa ja ne välittyvät siis Taiston kautta Timolle toteutettavaksi.

Reijo Tuonoselle ei jää toistaiseksi asiassa minkäänlaista roolia. Kotisivujen ylläpitovastuita laajemmin pohditaan seuraavissa kokouksissa.

Todettiin, että kotisivuille laadittaviin sukuseuran historiaa koskeviin asioihin tietoa löytyy Pauli Tuonoselta.

 

    8. Sukuviirin valmistus/tilausmahdollisuudet (Taisto Juhani)

 

Aiemman viirin valmistaja Pohjanmalta tavoitettu ja  todettu, että viiri on tehty silkkipainomenetelmällä (pistegrafiikka), joka ei soveltuva. Taisto selvittänyt, että pitäisi olla vektorigrafiikalla tehty. Sama valmistaja tehnyt  70 euron tarjouksen tällaisen tekemisestä. Sovittin, että Taisto tiedustelee tarjouksia myös joensuulaisista firmoista.

 

9. Tyttärien lapsipolvien kirjaaminen (2. keskustelu)

 

    Todettiin, että sukupuoli ei ole määräävä tekijä Tuonos-suvun tietoja     kirjatessa.  Tarkoitus on seurata Tuonosen sukua ja riippumatta siitä, onko isä     vai äiti Tuonosia. Mahdollisesti pitää harkita, tarvitaanko ja miten merkintä     Tuonos-sukuun kuulumisesta  on tehtävä useiden sukupolvien läpi.

 

10. Jäsenyyden/jäsenyyden lakkaamisen perusteet

     

Edellisessä kokouksessa todettiin yleisperiaatteeksi se, että jäsenyys säilyy, jos maksaa jäsenmaksun joka toinen vuosi. Jäsenyyden ylläpidon helpottamiseksi tulisi vuoden loputtua ennen alkaneen vuoden ensimmäistä kokousta päivittää (EXCEL-taulukkoon) edellisenä vuonna jäsenmaksun maksaneet ja lähteä tältä pohjalta selvittämään tilannetta edellisen vuoden osalta.

Tässä yhteydessä todettiin, että vuonna 2014 sukuseuraan on liittynyt 9 uutta jäsentä vuonna 2014.

Jos puolisoita, voisi olla samalla rivillä (jäsentunnisteella), jos puoliso myös jäsen. Jäsenyyden muotoja perhejäsen ja ainaisjäsen.

Todettiin, että jäsenmaksun suuruus otettava käsittelyyn v. 2016.

 

11.  Muut mahdolliset asiat

 

Taisto laatinut/laatimassa lomaketta, jolla haetaan jäseneksi sukuseuraan. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

 

  1. Seuraava kokous

 

Seuraava kokous pidetään la 14.2.2015 Polvijärvellä Huhmarissa, ellei muuta kokouspaikkaa (Joensuusta) sitä ennen saada varmistetuksi. Sihteeri tekee alustavan varauksen joka tapauksessa Huhmariin.

Seuraavan kokouksen keskeiset asiat liittyvät tilinpäätökseen.  1. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.