Uutiset

SUKUSEURAN HALLITUS KOOLLA 17.9.2016

Sukuseuran hallitus kokoontui kesän 2016 sukukokouksen jälkeen järjestäytymiskokoukseensa 17.9.2016  Polvijärvellä Huhmarissa;
Sukuseuran uutena esimiehenä aloittaa pitkäaikainen seuran hallituksen jäsen Liisa Laasonen Tohmajärveltä ja varaesimiehenä  toista kauttaan seuran hallituksessa jatkava Sari Nevalainen Polvijärveltä. Muut seuran vastuuhenkilöt ovat ennallaan; sihteerinä Aimo Holopainen, rahastonhoitajana ja jäsenrekisterin ylläpitäjänä Valma Gröhn , jäsentiedotteen kokoajana Liisa Laasonen ja  sukutiedoston ylläpitäjänä Taisto Tuononen.
Hallitus ei maksa jäsenilleen kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia, joten toiminta ei siltä osin rasita seuran taloutta.
Sukukokouksen päättämät sääntömuutokset hallitusten jäsenten nimimuutoksineen päätettiin yhdistysrekisterin osalta saattaa ajantasalle.
Järjestäytymisasioiden lisäksi kokouksessa läpi käytiin kesän Juuan sukujuhlan palautekeskustelu. Keskustelussa pohdiskeltiin mm sitä miten osanottajamäärä saataisiin korkeammaksi. Yhtenä kehittelyaihioina jatkopohdintaan otettiin juhlan ajoittaminen lauantai iltapäivään ja sisällön muokkaaminen enemmän koko perhettä koskevaksi viihteellisemmäksi tapahtumaksi.
Uusina hallituksen jäseninä Hannu Nurmi Kuopiosta (Nunnanlahden sukua) ja Pertti Tuononen Juuasta (Vuokon sukua) aloittivat myös hallitustyöskentelyn. Esittäytymiset Joulun jäsentiedotteessa.
Joulutiedotteen sisältö sekä vuoden 2017 tiedotteiden alustava sisältö käytiin läpi.
Sukukirjahankkeeseen liittyvää yleiskeskustelua jatketaan marraskuun kokouksessa, joka pidetään 26.11.2016.
Hyvää syksyn jatkoa toivottaen
HALLITUS

Tulosta Sähköposti